سه شنبه 07 بهمن 1399

آخرین فرصت انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

آخرین فرصت انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98


ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی در نیمسال تحصیلی جدید ، به استحضار می رساند دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد و یا حذف و اضافه نگردیده اند، روزهای پنجشنبه و جمعه( 1و 2 اسفند ماه ) می توانند به سامانه مدیریت آموزشی موسسه مراجعه نمایند. لازم به توضیح است این زمان قابل تمدید نخواهد بود.


گروه بندی