پنحشنبه 03 خرداد 1397

اردوی زیارتی مشهد مقدس نیمسال اول 96-95

اردوی زیارتی مشهد مقدس نیمسال اول 96-95


اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در اردوی زیارتی مشهد مقدس  می رساند برنامه  اردو در بهمن ماه سال 95  به شرح ذیل می باشد:

گروه خواهران

تاریخ حرکت

8/11/95

جمعه

پایان  اردو

14/11/95

پنجشنبه

 

گروه برادران

تاریخ حرکت

13/11/95

چهارشنبه

پایان  اردو

19/11/95

سه شنبه

 

  • قابل ذکر است بهمراه داشتن رضایت نامه اولیا ، اصل شناسنامه و کارت ملی،کارت دانشجویی و دفترچه بیمه درمانی دانشجو در اردو الزامی می باشد.
  • دانشجویان می بایستی روز حرکت ساعت 30/8 صبح جلوی دانشگاه حضور داشته باشند.

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی


گروه بندی