سه شنبه 07 بهمن 1399

اطلاعیه تاریخ امتحانات کلاس های مجازی دروس عملی نیمسال 982

اطلاعیه تاریخ امتحانات کلاس های مجازی دروس عملی نیمسال 982


بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه آذرآبادگان می رساند ،تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات کلاس های مجازی دروس عملی نیمسال982، در پروفایل شخصی سیستم مدیریت آموزشی (سما) قابل مشاهده می باشد.
معاونت آموزشی دانشگاه آذرآبادگان


گروه بندی