پنحشنبه 03 خرداد 1397

اطلاعیه شماره 2 در خصوص امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95

اطلاعیه شماره 2 در خصوص امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به فعال نمودن کارت ورود به جلسه امتحانی نسبت به پرینت کارت اقدام نمایند لذا همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی برای شرکت در امتحانات الزامی بوده و به دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه اجازه شرکت در امتحانات داده نخواهد شد . دانشجویان بایستی با مراجعه به سیستم مدیریت آموزشی دانشگاه و تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید و نیز اطلاعات شناسنامه ای موارد درخواستی را به دقت مطالعه و بصورت دقیق تکمیل نمایند . بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق بعهده شخص دانشجو می باشد .

آموزش


گروه بندی