يکشنبه 23 خرداد 1400

اطلاعیه شماره 2 کلاسهای مجازی دانشگاه (لینک دروس ارائه شده در نیمسال جاری جهت شرکت در سیستم آموزش مجازی)

اطلاعیه شماره 2 کلاسهای مجازی دانشگاه (لینک دروس ارائه شده در نیمسال جاری جهت شرکت در سیستم آموزش مجازی)


اساتید گرامی و دانشجویان عزیز دانشگاه آذرآبادگان به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مشترک برخی دروس در قالب یک گروه و کلاس درسی، لذا لینک تمامی کلاس های درسی دانشگاه آذرآبادگان جهت شرکت در سیستم آموزش مجازی دانشگاه، در جدول زیر نمایش داده شده است تا استاد و دانشجو در یک کلاس مشترک همزمان حضور یابند.

دانلود فایل دروس

معاونت آموزشی


گروه بندی