پنحشنبه 03 خرداد 1397

اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات مورخ 96/04/06

اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات مورخ 96/04/06


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه امتحانات مورخ 96/04/06 در تاریخ 96/04/17 روز شنبه در همان ساعت برگزار خواهد شد . بدیهی است عواقب ناشی از عدم توجه به موارد فوق بر عهده شخص دانشجو می باشد.

آموزش


گروه بندی