دوشنبه 05 تير 1396

اطلاعیه اردوی زیارتی مشهد

اطلاعیه اردوی زیارتی مشهد


اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان شرکت کننده اردوی زیارتی مشهد مقدس می رساند تاریخ رفت و برگشت اردو به شرح ذیل می باشد:

خواهران

13/11/94

تاریخ رفت

18/11/94

تاریخ برگشت

برادران

17/11/94

تاریخ رفت

22/11/94

تاریخ برگشت

* قابل توجه دانشجویان گرامی روز حرکت بهمراه داشتن فرم رضایتنامه،اصل شناسنامه و کارت ملی،دفترچه بیمه و کارت دانشجویی الزامی می اشد.

*ساعت حرکت 6 صبح خواهد بود و دانشجویان ثبت نام کننده می بایستی حداقل نیم ساعت قبل از حرکت در جلوی موسسه حضور داشته باشند.

 

 

                                                                                                           معاونت دانشجویی و فرهنگی


گروه بندی