پنحشنبه 03 خرداد 1397

تغییر زمان امتحانات رشته های کارشناسی ارشد حسابداری و حقوق

تغییر زمان امتحانات رشته های کارشناسی ارشد حسابداری و حقوق


به اطلاع دانشجویان محترم رشته های کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی ارشد حقوق می رساند به منظور تشکیل حداقل تعداد جلسات کلاسی ، امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 از اول بهمن ماه آغاز خواهد شد .


گروه بندی