يکشنبه 23 خرداد 1400

تغییر زمان امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

تغییر زمان امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، با توجه به اعمال تغییرات در خصوص برنامه زمانبندی امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98 در سامانه مدیریت آموزشی (سما)، بایستی دانشجویان با مراجعه به صفحه شخصی خود در سامانه سما از زمان دقیق امتحانات دروس اطلاع یابند.

معاونت آموزشی


گروه بندی