پنحشنبه 03 خرداد 1397

ثبت نام ترم تابستان سالتحصیلی 95-94

ثبت نام ترم تابستان سالتحصیلی 95-94


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‏رساند با توجه به آغاز ثبت نام ترم تابستان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، دانشجویان ترم آخر ( دانشجویانی که حداکثر دارای 30 واحد جهت دانش آموختگی دارند و می توانند 6 واحد در ترم تابستان و 24 واحد در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 انتخاب نموده و فارغ‏ التحصیل شوند) در صورت تمایل نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد بشرح ذیل اقدام نمایند :

  •  دانشجویانی که تمایل به اخذ دروس پروژه و کارآموزی دارند می‏رساند دروس مذبور در موسسه ارائه گردیده و متقاضیان می‏ توانند از مورخ 95/04/19 لغایت 95/04/25 نسبت به انتخاب واحد از طریق سیستم مدیریت آموزشی اقدام نمایند .

  • دانشجویانی که تمایل به اخذ دروسی به غیر از پروژه و کارآموزی دارند می‏توانند با آگاهی کامل از زمان ثبت نام و همچنین دروس ارائه شده در دانشگاه ارومیه و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نسبت به دریافت معرفی‏ نامه از آموزش موسسه اقدام و نسبت به ثبت نام عمل نمایند .

  • دانشجویانی که دارای 8 واحد جهت فارغ التحصیلی می‏باشند می‏ توانند با تایید گروه آموزشی واحدهای مذکور را در نیمسال تابستان اخذ نمایند .

معاونت آموزشی


گروه بندی