دوشنبه 05 تير 1396

ثبت نام متقاضیان میهمانی و انتقالی برای سالتحصیلی 96-95

ثبت نام متقاضیان میهمانی و انتقالی برای سالتحصیلی 96-95


برابر اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تسهیل امر میهمانی و انتقالی دانشجویان و اجرای هر چه بهتر آئین نامه ذیربط بازه زمانی ثبت نام متقاضیان میهمانی و انتقالی برای سالتحصیلی 96-95 از اول اردیبهشت لغایت سی و یکم اردیبهشت می‏ باشد لذا دانشجویان بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین نامه میهمانی و انتقالی (مندرج در سایت) درخواست خود را در موعد مقرر ثبت نمایند . علی‏ هذا بدیهی است به درخواستهایی که پس از موعد یاد شده اقدام نمایند به هیج وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .

سامانه میهمانی و انتقالی دانشجویان 


گروه بندی