پنحشنبه 03 خرداد 1397

شروع ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس نیمسال دوم سال 96-95

شروع ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس نیمسال دوم سال 96-95


(     اطلاعیه ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس      )    

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در راستای اجرای  برنامه های فرهنگی  و فوق برنامه موسسه معاونت دانشجویی و فرهنگی در نظر دارد  برای دانشجویان  در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 اردوی زیارتی مشهد مقدس را برگزار نماید.دانشجویان جهت ثبت نام از تاریخ 96/01/15 لغایت 96/03/13 به امور دانشجویان مراجعه نمایند.

(1) هزینه سفر مبلغ 4/500/000 چهار میلیون و پانصد هزار ریال می باشد که مبلغ 3/000/000 سه میلیون ریال از طرف دانشگاه و مبلغ 1/500/000  یک میلیون و پانصد هزار ریال توسط دانشجو به شماره حساب 46300910 به نام معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آذرآبادگان نزد بانک رفاه شعبه میدان مخابرات پرداخت خواهد شد.

(2) زمان سفر شهریور ماه سال 96 خواهد بود.

(3) زمان ثبت نام به دلیل محدودیت ظرفیت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی


گروه بندی