پنحشنبه 03 خرداد 1397

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد (دانشجویان استعدادهای درخشان) سال تحصیلی 97-96

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد (دانشجویان استعدادهای درخشان) سال تحصیلی 97-96


فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

به استحضار می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (دانشجویان کارشناسی پیوسته) در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس آیین نامه شماره 21/77948 مورخ 94/05/24 و ابلاغیه شماره 21/96474 مورخ 94/05/24 دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی می توانند نسبت به پذیرش بدون آزمون دانشجو اقدام نمایند.. متقاضیان محترم می توانند جهت استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد با مراجعه به آموزش موسسه و تکمیل فرم مربوطه تا آخر تیر ماه اقدام نمایند. به درخواست های خارج ازمهلت تعیین شده در فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

رشته های موجود در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

  • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

  • مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

  • مدیریت بازرگانی بازرگانی بین الملل

  • مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک

 آموزش

 


گروه بندی