يکشنبه 23 خرداد 1400

فرصت برگزاری کلاس های مجازی دروس عملی مقطع کارشناسی نیمسال 982

فرصت برگزاری کلاس های مجازی دروس عملی مقطع کارشناسی نیمسال 982


بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه آذرآبادگان می رساند ،فرصت برگزاری  ادامه کلاس های مجازی دروس عملی مقطع کارشناسی نیمسال982، از طریق برنامه های آموزش مجازی (فیلم، جزوات و کلاس های آفلاین مربوطه) تا مورخه 99/06/06 خواهد بود و آزمون های کتبی با استفاده از سامانه جامع آزمون آنلاین برگزار خواهد شد و نمرات دانشجویان حداکثر تا مورخه 99/06/10 در سامانه مدیریت آموزشی دانشگاه ثبت خواهد گردید.


گروه بندی