دوشنبه 06 بهمن 1399

فرهنگی


فعالیت های فرهنگی از ابتدای شکل گیری موسسه آموزش عالی آذرابادگان، بخش اساسی و لاینفک از فعالیت های این موسسه را به خود اختصاص داده است.مشخصه اساسی و فعالیت های موسسه در این حوزه تکیه و توجه به حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی بوده که حاصل آن طراحی و ابداع برنامه های گوناگون فرهنگی است. از این رو معاونت دانشجویی و فرهنگی بویژه در این موسسه یکی از ارکان آموزش عالی و تربیت نسل جوان و آینده ساز این مرزوبوم به شمار می رود.

فعالیت های حوزه فرهنگی :

 • اداره کلیه امور فرهنگی موسسه
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی و فرهنگی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های فرهنگی
 • شرکت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه
 • فعالیت های کمک آموزشی
 • دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات
 • ساماندهی امور و فعالیت های دانشجویی شامل انجمن های علمی دانشجویی و تشکل های دانشجویی
 • فضاسازی فرهنگی دانشگاه
 • برنامه ریزی و انجام مراسم دانشجویان جدید الورود و دانش آموختگی
 • برپایی مراسمات و مسابقات فرهنگی، هنری و مذهبی
 • شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند جهت تشکیل گروه های فرهنگی و هنری
 • برگزاری کارگاه های آموزشی، فرهنگی و هنری ویژه دانشجویان
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت برگزاری نمایشگاه ها، برنامه های علمی و فرهنگی و هنری
 • فراهم آوردن زمینه های لازم جهت اردوهای زیارتی فرهنگی در گروههای خواهران و برادران

تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات زمان باقیمانده