پنحشنبه 03 خرداد 1397

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول ) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (رتبه اول ) در دوره کارشناسی ارشد دانش آموختگان دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)


در اجرای بند « ب » آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد برابر مفاد ابلاغیه شماره 21/77897مورخ 93/5/5وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بدینوسیله به اطلاع فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) می رساند داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد شده اند بایستی فرم مربوطه را (صفحه 259 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی-شماره 2) تکمیل و به واحد آموزش موسسه تحویل نمایند تا در زمان مقرر 10 الی 18 مرداد ماه سالجاری اطلاعات داوطلبان در پرتال اینترنتی سازمان سنجش درج گردد . علی هذا بدیهی است به درخواست هایی پس از موعد مقرر اقدام نمایند امتیاز رتبه اولی منظور نخواهد شد و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت.

آموزش


گروه بندی