دوشنبه 06 بهمن 1399

پذیرش با آزمون دانش آموختگان رتبه اول ( استعدادهای درخشان ) دوره کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پذیرش با آزمون دانش آموختگان رتبه اول ( استعدادهای درخشان ) دوره کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


در اجرای بند « ب » آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد درخشان (رتبه اول) در دوره کارشناسی ارشد برابر مفاد ابلاغیه شماره 21/77897 مورخ 93/5/5 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بدینوسیله به اطلاع فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) می رساند داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد شده اند بایستی فرم مربوطه را (صفحه 269 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی-شماره 2) تکمیل و به واحد آموزش موسسه تحویل نمایند تا در زمان مقرر 10 الی 17 مرداد ماه سالجاری اطلاعات داوطلبان در پرتال اینترنتی سازمان سنجش درج گردد . علی هذا بدیهی است به درخواست هایی پس از موعد مقرر اقدام نمایند امتیاز رتبه اولی منظور نخواهد شد و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت .

دریافت ابلاغیه شماره 21/77897 مورخ 95/5/5 ( آیین نامه پذیرش با آزمون رتبه اول ) 


گروه بندی