دوشنبه 06 بهمن 1399

کمیته عفاف و حجاب

کمیته عفاف و حجاب


«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی - اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.
هدف‌ ‌محوري و اساسي اين کمیته تعميق فرهنگ عفاف و حجاب در عرصه دانشگاه و خوابگاه از طريق اصلاح و ارتقا آراستگي است.
اهداف كمي اين طرح متوقف ‌سازي رشد آسيب يافتگي جامعه در برابر تهاجم فرهنگي دشمن می باشد.
مراحل اجراي اين ستاد از چهار فاز برخوردار است كه مرحله نخست آن بسترسازي، در مرحله دوم هوشيارسازي دانشجویان، در مرحله سوم بهسازي فضاي دانشگاه و خوابگاه و در مرحله چهارم نهاده ‌سازي فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه و خوابگاهها انجام مي‌شود.

اعضای کمیته عفاف و حجاب دانشگاه عبارتند از:

  • 1- جناب آقای دکتر جواد آقازاده
  • 2- جناب آقای حجت الاسلام دکتر سید مهدی قریشی
  • 3- جناب آقای دکتر سید مهدی رضوی روحانی
  • 4- جناب آقای دکتر حسن نان بخش
  • 5- جناب آقای مهندس اسداله آقای لطف عطا
  • 6- جناب آقای امیر نجفی

که از این بین آقای دکتر سیدمهدی رضوی روحانی به عنوان رئیس کمیته و آقای امیر نجفی به عنوان دبیر و مسئول دفتر کمیته انتخاب و تعیین شده اند.